Het Gilde van Hondentrainers
Een Click met je hond


Hondenschool de Bacchanten, de Hout 90, Hem
bel 0228 54 26 89 of mail naar info@hondenscholen.com

Omgang kind en hondBenchtrainingBent u een actieve baas?FietsenVoorbereiding zwangerschap
Hondenschool de Bacchanten clicker

Voorbereiding zwangerschap

De meeste ideale voorbereiding op de komende gezinsuitbreiding is er voor te zorgen dat men van pup af aan een hond goed opvoedt. Indien er toch problemen met de hond zijn kunnen deze het best opgelost worden voordat het gezin wegens zwangerschaps-perikelen niet meer aan heropvoeden toekomst.

Laat de hond zoveel mogelijk vooraf met kennis maken met verschillende kleine kinderen/babys.

Geef de hond een eigen, veilige plaats in huis en leer hem alvast op commando naar de plaats te gaan.

Geef de hond niet meer privileges dan hij voor de zwangerschap al had. Mag de hond normaliter niet op de bovenverdieping komen, dan mag hij dat tijdens de zwangerschap en na de bevalling ook niet. Het verdient voorkeur de babykamer al bij voorbaat taboe te verklaren voor de hond. Het is erg lastig om een baby te verzorgen en gelijktijdig konsekwent tegenover de hond te blijven. Daarbij komt dat het niet juist is om de hond in eerste instantie toe te staan de babykamer in te gaan en het hem, als de baby er is, weer te verbieden Op die manier zou hij nare consequenties kunnen trekken uit de komst van de baby, terwijl het juist de bedoeling is de hond duidelijk te maken dat de nieuwe roedelgenoot geen enkele bedreiging vormt voor de hoeveelheid aandacht die de hond gewend is te krijgen.

Instrueer familie en vrienden dat het erg belangrijk is dat zij de hond op dezelfde manier blijven behandelen als voor de bevalling. Dus het bezoek dient eerst de hond te begroeten, als ze dat voordien ook al deden, en daarna pas de aandacht op moeder en kind te richten. Maak van tevoren afspraken wie er op de hond past tijdens evt. ziekenhuisopname etc.

Renske natuurlijke voeding
Dier en Zorg
Dogstar
© Copyright 2003-2023 Hondenschool De Bacchanten, niets van deze site mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt doormiddel van druk, fotografie, microfilm, internet of op welke wijze dan ook.
Top